PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : กระทู้ มันลบไม่ได้ครับ


Music2home !

bass mtw
17-12-2013, 09:34 AM
กระทู้ มันลบไม่ได้ครับ
จะแก้ไขข้อความว่า ขายแล้ว ก็ไม่ได้ครับ มีคนโทรมาตลอดเลยครับ
ฝากพี่ผู้ดูแล ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ ^_^
http://www.siambass.com/showthread.php?104349-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-KORG-M1-8-000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&highlight=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+korg (http://www.siambass.com/showthread.php?104349-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-KORG-M1-8-000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&highlight=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+korg)

joeywong
10-01-2014, 09:20 PM
กระทู้ มันลบไม่ได้ครับ
จะแก้ไขข้อความว่า ขายแล้ว ก็ไม่ได้ครับ มีคนโทรมาตลอดเลยครับ
ฝากพี่ผู้ดูแล ช่วยหน่อยครับ ขอบคุณครับ ^_^
http://www.siambass.com/showthread.php?104349-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-KORG-M1-8-000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&highlight=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+korg (http://www.siambass.com/showthread.php?104349-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-KORG-M1-8-000-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A&highlight=%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+korg)


เออ แปลกดีเหมือนกันครับ ผมจะปิดกระทู้ให้ ก็ปิดไม่ได้ แต่ตอนนี้ "ลบ" ไปให้แล้วครับ จะได้ไม่มีคนโทรไปรบกวนนะครับ