PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประกาศขาย ____________ล ด ร า ค า พิ เ ศ ษ ____________


Music2home !

guitar-rich
02-07-2016, 02:59 PM
https://www.cm-club.com/forum/attachments/tele-1-jpg.3262196/

S A L E - ลดราคาอะไหล่ "เทเล & เบส" 10 % !
วันนี้ถึง 10 กรกฏาคม 2559

ดูรายละเอียดสินค้าเเละสั่งซื้อที่เว็บไซต์เราได้เลยครับ www.guitar-rich.com (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.guitar-rich.com%2F&h=XAQF2zzdyAQH52Ga6bdzxvpPojX3DREgCAko7-B38wwStnQ&enc=AZMpSvVG5Qw9EHxxaVASywckRZvTBpghpkn90tpD7MoCGX1-gNmP_ZOt9JOFKqw0QAlkIwNXKa-VbDVtxnbkNgYVCk7Vc8TTA76XMULrrWKCG1_Jvsy6OBzXL4b9OFFS-_5_lGe_CSo3iUbN9cq4gwu_zlMYUQZJy9ZKYQLMbMKtFakRdEjxBQIx4sw1dwrdpX8JSW8FZ9xBtgvDG-qPBj6s&s=1)
Tel/ Line 0805928800 - จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้

*ยกเว้นสินค้าคอเเละบอดี้