PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : มือเบสคนไหนว่างงานบ้างครับมีงานแทน


Music2home !

warwick4405
22-10-2005, 03:34 PM
มือเบสคนไหนที่เคยเล่นประจำแล้ว แต่ช่วงนี้ว่างงานช่วยติดต่อกลับหน่อยครับ มีงานแทนประมาณต้นเดือนหน้านี้ (พ.ย.) ขอบคุณเพื่อน siam bass ครับ

mr.sak
22-10-2005, 06:15 PM
ง่า มีงานอะไรรึครับ สนใจครับ 047269055

Arm_Ltd
22-10-2005, 09:35 PM
;D ;D ;D ;D ;D
อ า ร์ ม ค๊ า บ

ไ ป เ ล่ น แ ท น แ ร้ ว จ ะ ไ ด้ เ ล่ น Warwick ข อ ง น า ย ป่ ะ 5555+

อ ย า ก ล อ ง ดู อ่ า แ ล ก เ บ ส ก า น ด้ ว ย ดิ 55555+
;D ;D ;D ;D ;D

Dream182
23-10-2005, 05:48 PM
ผม ว่างครับ

06-5362920

อยู่แถวๆ อ่อนนุช ครับ

O.B.one
27-11-2005, 03:03 AM
น่าสนจังครับ .........!? แต่เราไม่เก่งนิหว่า ลืมตัวไปครับ