PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หาซื้อกล่องเบสทรงปืน หรือ ทวีดเคสก็ได้ ยิ่งเก่ายิ่งแต่ไม่แตกนะครับ ไม่พังพอ


Music2home !

ไร้วรยุทธ
28-02-2009, 03:50 PM
ไปใส่ตัวนี้ เป็นกล่องทรง ปืนใส่ Precision นะครับhttp://www.siambass.com/board/index.php?topic=35855.0

ไร้วรยุทธ
01-03-2009, 08:50 PM
อันนี้อ่ะหาอยู่

ไร้วรยุทธ
02-03-2009, 08:43 PM
ใครมีเอามาขายซะดีๆ

ไร้วรยุทธ
03-03-2009, 08:12 PM
หาอยู่ๆๆๆ

ไร้วรยุทธ
05-03-2009, 09:22 PM
มีมั้ย

ไร้วรยุทธ
07-03-2009, 07:13 AM
;D ;D ;D ;D ;D

ไร้วรยุทธ
10-03-2009, 09:21 PM
;D

ไร้วรยุทธ
12-03-2009, 10:02 PM
ไม่มีใครมีเลยรึ

chayut
13-03-2009, 04:37 PM
:D :D :D :D :D

ไร้วรยุทธ
15-03-2009, 11:10 PM
ขอเป็นกล่องเฟนเดอร์แท้นะครับ

ไร้วรยุทธ
17-03-2009, 09:02 AM
ใครมีเหลือใช้มั่งครับ

ไร้วรยุทธ
21-03-2009, 11:38 PM
ใครมีเอามาขายครับ

ไร้วรยุทธ
22-03-2009, 09:14 PM
:D

ไร้วรยุทธ
27-03-2009, 11:32 PM
ขุดนะครับ

ไร้วรยุทธ
30-03-2009, 12:04 AM
ดูซิจะ หาซื้อกล่องได้ก่อน หรือขายเบสไปก่อน

ไร้วรยุทธ
31-03-2009, 08:11 PM
ว่าจะไม่ขายเบสตั้งใจหากล่องดีกว่า