PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประกาศขาย ขายเม้าทูบา จูปีเตอ กับ แผ่นไพมัส แสตนลีคาค จาโค


Music2home !

xtagx
10-03-2006, 01:06 PM
เม้า1000ซีดีแผ่นละ300 091571557สภาพดี

Arm_Ltd
10-03-2006, 03:49 PM
;D ;D ;D ;D ;D
ข า ย ปี่ ฮ า โ ม ย่ า ก า ล า ป้ า กุ มั ง จ๊ า ฮิ น า ก้ า โ ฮ ล า โ ฮ ย่ า ป า ปี ก้ า 7 , 0 0 0 เ อ ง ค รั บ

แค่เพื่อนค่ะพ่อ
10-03-2006, 03:53 PM
อ่านแล้นKU' งงไม่รู้พี่เค้าขายอะไร ???

PalmyHIFI
10-03-2006, 03:59 PM
ฮ่าๆๆๆ พี่อาร์มครับ ผมขอซื้ออันนึง เอาของเผ่า อัลลาโปเซบาโฮชิบัลล่า ที่ทำจากไม้ อิบัลอัลจามะยอก้า ด้วยนะครับ

Arm_Ltd
11-03-2006, 09:26 AM
ฮ่าๆๆๆ พี่อาร์มครับ ผมขอซื้ออันนึง เอาของเผ่า อัลลาโปเซบาโฮชิบัลล่า ที่ทำจากไม้ อิบัลอัลจามะยอก้า ด้วยนะครับ


;D ;D ;D ;D ;D
เ ด๋ ว จา จั ด ส่ ง ไ ป ใ ห้ ที่ บ้ า น น๊ ะ ค รั บ ข อ บ คุ ณ ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร 5 5 5 5 5 5 5 5
;D ;D ;D ;D ;D