PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ประกาศขาย ~ ข า ย เ บ ส L T D B 1 5 5 ด่ ว น โ ค ร ต 5 5 5 + ~


Music2home !

Arm_Ltd
24-03-2006, 02:09 PM
;D ;D ;D ;D ;D
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? อ า ร์ ม ค๊ า บ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เ นื่ อ ง จ า ก จ ะ ซื้ อ เ บ ส ใ ห ม่ อ่ า ค รั บ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เ สี ย ง ดุ เ สี ย ง พุ่ ง ดี ค รั บ อี โ ม เ ร ย? 5 5 5 5 +

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? แ ป ด พั น บ า ท ค รั บ เ พื่ อ น ห้ า ม ต่ อ 5 5 5 + นี่ ถู ก โ ค ร ต แ ร้ ว ห้ า ส า ย ด้ ว ย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? สี ส้ ม มี รู ป ม า ล ง ใ ห้ ดู ใ ช้ ง า น ม า ไ ม่ ถึ ง ค รึ่ ง ปี เ ร้ ย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ส น ใ จ ติ ด ต่ อ? ?0 5 - 0 9 9 - 3 3 5 4? ?อ า ร์ ม สุ ด ห ล่ อ 5 5 5 5 +

http://img56.imageshack.us/img56/2069/bass0044oa.jpg

ถู ก น้ า เ บ ส ตั ว เ นี๊ ย ะ

http://img122.imageshack.us/img122/7207/bass0066eq.jpg

ภ า พ ห ย่ า ย ห ว ะ

http://img122.imageshack.us/img122/8679/marm020as.jpg

สี ส้ ม สุ ด ส ว ย น้ า ผ่ า น มื อ ม า แ ร้ ว เ พี ย บ 5 5 5 +
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?;D ;D ;D ;D ;D

SPASM
24-03-2006, 02:15 PM
อ้าววว ..จะถอยอะไรล่ะท่าน.. ;D

Dbass
24-03-2006, 02:24 PM
LTD B - 155 .... 8 พัน ::) .... ราคาสำหรับชาวสยามเบสจริง ๆ ครับ .. ใครสนใจ ให้ไว :D

จะเอารูปลง แต่หาไม่เจอ ....

hang out
24-03-2006, 02:37 PM
สภาพเหมื่อนใหม่จริงๆครับ

แวะมาการันตี

ลองแว้วว

HALFBASSBOY
24-03-2006, 07:58 PM
เห็นด้วยครับ ตัวนี้ สำหรับผมก็ชอบเลยนะ หนับหนุน ขายให้ได้เร็วๆนะ พี่อาร์ม ว่าแต่ว่าจะซื้อไรใหม่อ่ะ

Aries_Bell
25-03-2006, 12:01 AM
ซื้อไรใหม่อ่ะพี่?

blackjack
25-03-2006, 03:12 AM
เอาตังไปซื้อรองเท้าใส่ก่อนนะ เห็นไม่ใส่รองเท้า ( ล้อเล่น )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Blackjack

Arm_Ltd
25-03-2006, 01:16 PM
;D ;D ;D ;D ;D
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ข า ย เ บ ส ตั ว นี้ ไ ป ซื้ อ เ บ ส ตั ว ใ ห ม่ ชื่ อ ว่ า

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S t a Tu?s N e c k T r u? ?O n? ?B o a r d? ?W a r w i c k? ?S t a g e? 3

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O r i g i n a l L T D S t a n d a r e d B y M u s i c m a n?

o n T h e? ?Y a m a h a? ?8 2 2 L i m i t e d 5 5 + N E o เ ฮิ ร์ บ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เ บ ส มื อ ส อ ง อ่ า ค รั บ ถ้ า ซื้ อ แ ร้ ว เ ด๋ ว จ า เ อ า รู ป ม า ใ ห้ ดู ก า น น้ า
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?;D ;D ;D ;D ;D

com_music
25-03-2006, 02:44 PM
ขายไปหรือยังครับ
เศก

Dream182
25-03-2006, 06:16 PM
ผมเคยลองแล้ว ดีนะครับ


เชื่อหรือไม่ ว่า เบสตัวนี้ทำเงินให้ ไอ อาร์มมันเป็นแสน แล้ว !!~

Arm_Ltd
27-03-2006, 09:12 AM
;D ;D ;D ;D ;D
ข า ย ป า ย เ รี ย บ ร้ อ ย แ ร้ ว น๊ ะ ค รั บ ใ ห้ กั บ น้ อ ง บุ้ ง D r e a m _ t

แ ร้ ว ก้ อ ซื้ อ ตั ว ใ ห ม่ ม า แ ร้ ว น้ า ค รั บ ผ ม เ พื่ อ น ๆ

ข อ ง อ ลิ เ ซี ย เ บ ส สั่ ง ทำ ท ร ง S t a t u s ส ว ย ดี ค รั บ ช อ บ ๆ

เ ด๋ ว ว่ า ง ๆ จ ะ เ อ า รู ป ม า ล ง ใ ห้ ดู ก า น น๊ ะ จ๊ ะ
;D ;D ;D ;D ;D

PalmyHIFI
27-03-2006, 08:10 PM
ผมเห็นรูป คุณอาร์มเอาลิ้นเลียสาย แระ . :-X

ฮ่าๆๆๆ คนซื้อไปรีบเปลี่ยนสายด้วยนะครับ (อิอิแซวเล่นหน่อย ;D)

Aumaim
04-04-2006, 11:03 AM
คนขายหล่อคับ

แวะมาชม อิอิ

bassmanhaleluya
06-04-2006, 10:50 PM
ใครมีเบอร์ร้านที่ขายLTDครับโพสไว้หน่อย

เบสอ่อน
13-04-2006, 12:42 PM
อ่าอยากได้เหมือนกันนะแต่ตอนนนี้บอด