PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เปลี่ยนชื่อยูเซอร์ยังไงครับ


Music2home !

aa_custom
22-03-2010, 07:01 PM
คือพอล็อคอินเข้ามาแวมันใช้ยูเซอร์เก่าผมคือ madz_bass แต่ผมต้องการเปลี่ยนเป้น aa_customต้องทำยังไงครับ

Yama_P
22-03-2010, 11:30 PM
ต้องแจ้งพี่อาร์ตไว้ว่ะเอ้ ให้พี่อาร์ตเปลี่ยนให้

Art
23-03-2010, 09:43 PM
เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับ


คือพอล็อคอินเข้ามาแวมันใช้ยูเซอร์เก่าผมคือ madz_bass แต่ผมต้องการเปลี่ยนเป้น aa_customต้องทำยังไงครับ