PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : สอบถามราคาหลอด 6L6GC FENDER


Music2home !

Tuy Su1000
17-05-2011, 06:22 PM
ใครพอจะทราบราคา และร้านที่ขายรบกวนบอกที่นะครับ

หรือใครมีของเก่าไม่ได้ใช้อยากจะขายก็รบกวนบอกด้วยนะครับ

หลอด 6L6GC FENDER หา 2 หลอดครับ


ขอบคุณ SiamBass มากครับ