PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เรื่องปรี


Music2home !

sintum
29-08-2011, 01:50 PM
fender standard us ควรซื้อปรีของอะไรมา+ความสามารถของมันขึ้นครับ

Dbass
30-08-2011, 12:24 AM
ปรีที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับ และลงใต้วอลลุ่มตรงนั้นได้ .. Bartolini, Aguilar

หรือที่เป็นชุด เป็นเซ็ทของแจ๊ซเบสมาเลยอย่าง Audere, J-Retro

แต่ต้องหาที่วางถ่านครับ