PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : passive กับ active


Music2home !

demondance
16-11-2011, 07:34 PM
passive กับ active มันคืออะไรหรอครับ ?? ช่วยทีชาว fender

Dbass
18-11-2011, 03:54 PM
เบสแพสซีฟ .. ไม่มีถ่าน ปรับเสียงได้ไม่กว้างนัก ต้องพึ่งพาหน้าตู้หรือตัวช่วยพวกอีคิว เอ๊ฟเฟ็กตฺ์

เบสแอ๊คทีฟ .. ต้องใช้ถ่าน ปรับเสียงจากปรีแอม์ปที่ติดมากับเ้บสได้เลย สะดวก เผื่อไปเจอตู้ไม่ดี แบบนี้สะดวกกว่า

Dbass
18-11-2011, 04:15 PM
ต่อ ^^


เบสแพสซีฟ .. ไม่ต้องใช้ถ่าน ปรับเสียงได้ไม่ค่อยกว้าง ส่วนมากคือเบสทรงวินเทจทั้งหลาย แต่ไม่ใช่เบสทรงวินเทจจะเป็นเบสแพสซีฟนะ

เบสแอ๊คทีฟ .. พอแยกแบบง่าย ๆ .. เบสที่ใช้ปิ๊กอัพแพสซีฟ แต่มีปรีแอม์ปติดมากับตัวเบส มีถ่านครับ ถ่านจะถูกใช้เลี้ยงวงจรของปรีแอม์ป

เบสแอ๊คทีฟส่วนมากมักเป้นเช่นนี้ คือใช้ปิีกอัพแบบแพสซีฟ ความหมายคือแม้ไม่มีปรี แค่เดินวงจรตามที่ควรจะเป็นก็เล่นมีเสียงดังตามปกติครับ

แต่ที่มีปรีคือเพื่อช่วยการปรับเสียงเบสให้เป็นไปด้วยความสะดวกและเหมาะสมครับ .. เบสแอ๊คทีฟอีกแบบ ส่วนน้อยใช้ปิ๊กอัพแอ๊คทีฟแล้วมีปรีด้วย

อันนี้ถ้าอ่านแค๊ตตาล๊อคเบสหรือแค๊ตตาล๊อคของปิีกอัพบ่อย ๆ ก็จำได้ ถ่านในเบสจะถูกนำมาใช้เลี้ยงวงจรในตัวปิีกอัพและวงจรในตัวปรีแอม์ปครับ

วงจรในตัวปิ๊กอัพนี่ มองไม่เห็นเพราะขนาดเล็กและถูกปิดทับ บริษัทิผู้ผลิตบอกเลยว่า ต้องใช้ไฟเลี้ยงปิ๊กอัพ ต้องใช้อุปกรณ์ ค่าอะไร อย่างไร

ต่อมาก็คือ เบสแอ๊คทีฟแบบใช้ถ่าน ที่เอาถ่านไฟเลี้ยงไฟในหลอด LED ที่บอกตำแหน่งเฟร็ต หรือที่ปุ่มปรับเสียงอย่างเบสบางรุ่นครับ