PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : หา Hardware Music Man ทั้งเซ็ต คัยรู้บ้้างหาซื้อหรือสั่งได้ที่ไหนบ้าง ช่วยบอกที


Music2home !

Roza
24-10-2012, 02:03 AM
http://www.youtube.com/watch?v=spa5PokOeLg
อยากได้แบบนี้เลยแต่ขอเป็น ชุด5 สาย นะ

eidbasslopburi
24-10-2012, 04:15 PM
ติดต่อร้านเบ๊ฯหรืออีกร้านที่เซ็ลทรัลเวิล์ด ร้านเดียวกันน่าจะได้ความนะครับ ดูจากรูปแล้วราคาน่าจะสูงพอได้...

bassatomic
24-10-2012, 04:26 PM
www.bestbassgear.com

Dbass
29-10-2012, 07:10 PM
ตามข้างบน เป็นอีกหนทางของความประหยัด ^^