PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ขอความกรุณาลบข้อความ


Music2home !

ไม่ได้ทำ
26-12-2012, 07:14 PM
ขอความกรุณาลบข้อความตาม link
http://www.siambass.com/archive/index.php/t-6903.html
เพราะดิฉันไม่ได้เขียนและไม่ได้ส่ง
ได้แจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจคลองหลวงและกระทรวง ICT นานแล้ว
ค่ะ
website อื่นได้ลบข้อมูลนี้หมดแล้วค่ะ

Dbass
27-12-2012, 08:43 PM
ลบแล้วครับ ..

ณ 4 ที่นี้ สาม สี่ ปีผ่านมา ของดกระทู้ทุกระทู้ที่จะก่อนให้เกิดความแตกแยกครับ

งดโพสกระทู้ที่มีหัวข้อ ใจความ บทสรุป ที่กล่าวไปถึง .. สถาบัน การเมือง ความเชื่อ ศาสนา หรือกระทู้อันก้อนให้เกิดความแตกแยกครับ ..